ավելացվեց Ձեր նախընտրածների ցուցակում

ԱՊԱՌԻԿ ԱՌՑԱՆՑ

www.Tbuy.am  օնլայն հարթակում ապառիկ գնումներ կարող են կատարել ՀՀ ռեզիդենտ 18-70 տարեկան ֆիզիկական անձիք` բացասական վարկային պատմության բացակայության դեպքում։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝ անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ: Ապառիկը տրամադրվում է մեր գործընկեր բանկերի միջոցով։ Մենք համագործակցում ենք Յունիբանկ, Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ, Ինեկոբանկ և Էվոկաբանկ բանկերի հետ։ Ապառիկի տրամադրման պայմանագիրը ստորագրվում է առաքման պահին` Գնորդի նույնականացումն իրականացնելուց հետո: Առաքանին պետք է ընդունի Գնորդը անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր և սոցիալական քարտ կամ նույնականացման քարտ: Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշումը կայացվում է 15 րոպեի ընթացքում։

ՕՆԼԱՅՆ ԱՊԱՌԻԿ ԳՆՈԻՄՆԵՐ

Ապառիկ վարկի տրամադրման պայմաններն են՝

· Վարկի գումար՝ 50 000-2 000 000 ՀՀ դրամ

· Վարկի ժամկետ՝ 3-36 ամիս

· Կանխավճար սկսած՝ 0%

· Վարկառուից գանձվող միջնորդավճար՝ տրամադրված գումարի 0-1% ամսական

· Սպասարկման վճար՝ վարկի գումարի 0-0.50% ամսական

· Տույժեր՝ ժամկետանց գումարի 0.13%-ի չափով` յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար:

Ապառիկ վարկավորման հայտը կարող է ընդունվել միայն նույնականացված հաճախորդի կողմից` ԱՔՌԱ համաձայնագիրն ակցեպտավորելուց հետո։ Այլ անձի անունից ԱՔՌԱ համաձայնագիր ակցեպտավորելու դեպքում ակցեպտավորող անձը կենթարկվի պատասխանատվության ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն։ 


Ապրանքը պահպանված է զամբյուղում