ավելացվեց Ձեր նախընտրածների ցուցակում

14 ՕՐՎԱ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

www.Tbuy.am հարթակից ձեռք բերված յուրաքանչյուր ապրանք (բացառությամբ այն ապրանքների, որոնք ՀՀ օրենդրության համաձայն հետ վերադարձի կամ փոխարինման ենթակա չեն), կարող է վերադարձվել կամ փոխարինվել այլ ապրանքատեսակով առաքման պահից սկսած 14 օրվա ընթացքում, եթե ապրանքն և վերջինիս փաթեթավորումն անվնաս են, նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկությունները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները և առկա են ապրանքը հենց այդ վաճառողից ձեռք բերելու մասին ապացույցներ:

Առաքված ապրանքի վերադարձը իրականացվում է Գնորդի կողմից: Վերադարձ կամ փոխարինում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ապրանքը մոտեցնել այն խանութ, որտեղից որ այն ձեռք է բերվել, ունենալով վերջինիս ձեռք բերման կտրոնը և առաքման անդորագիրը: Ցանկության դեպքում կարող եք օգտվել TBuy.am-ի ծառայությունից՝ Վճարման ենթակա կլինի փաստացի ճանապարհածախսը՝ 1կմ-200 դրամ հաշվարկով:

Փոխհատուցումը իրականացվում է վաճառողի կողմից ապրանքի հետ ընդունման պահից հետո: Գնորդի պահանջով փոխհատուցվող գումարը հետ է վերադարձվում պատվերի ձևակերպման ժամանակ օգտագործված վճարման եղանակին։ Եթե դրամային փոխհատուցումը կատարվում է պատշաճ որակի ապրանքների վերադարձի դեպքում, ապա փոխհատուցվող գումարից կպահվեն նաև վճարման հետ կապված բանկային ծախսերը՝ փոխհատուցվող գումարի 3%-ը:

Ապրանքը պահպանված է զամբյուղում